BBWellness

BBWellness 1.0

安全无毒

69 13

投诉建议:shouji@pconline.com.cn
本应用由开发者55308579上传 发布软件/应用 千万流量共享 百度高权重排名
  • 软件大小: 53.1 MB
  • 软件厂商: Ngoc Nguyen
  • 软件语言: 简体中文
  • 软件授权: 免费
  • 更新时间: 2021-05-17
  • 支持类型: Touch、iPhone、iPad

BBWellness1.0应用截图

  • 截图5 BBWellness BBWellness下载
  • BBWellness手机版下载 截图4
软件简介
BB Wellness - Chui spa cho bé theo tiêu chun Singapore u tiên ti Vit Nam

BB Wellness là chui spa cho bé t 7 tun n 2 tui (15kg) theo tiêu chun Singapore u tiên ti Vit Nam tri dài các chi nhánh trên toàn quc. BB Wellness cung cp dch v bi ni và massage c chuyn giao cng ngh spa t Singapore nhm m bo các bé c chm sóc trong iu kin an toàn vi cht lng cao nht.

ng dng di ng giúp khách hàng ca BB Wellness có th:
- t lch hn, thay i lch hn linh hot
- Cp nht c các chng trình khuyn mi mi nht
- Theo di lch s giao dch thun tin
- Nhc hn khách hàng 1 cách ch ng
- Mua sn phm mt cách tin li và nhanh chóng
- Feedback trc tip v sn phm cng nh cht lng dch v ti spa
1楼 PConline网友 2021-08-15 10:54:11

同类型的应用中我还是比较喜欢用BBWellness,虽然越更新安装包越大了

2楼 PConline网友 2021-05-23 07:12:11

BBWellness不算是我用过的最稳定,最快的,但绝对是最特别的。

3楼 PConline网友 2019-12-30 04:32:49

BBWellness我用着还好啊,暂未发现什么问题。

4楼 PConline网友 2016-11-19 20:32:15

说真的,饮食健康应用里我只服BBWellness,实在太好用了

5楼 PConline网友 2016-10-03 09:10:56

找了好久终于找到了BBWellness这款免费应用

相关下载